Батыш Карадеңиз Университеттерине Окуучу Кабыл Алынышы

Bişkek Büyükelçiliği 09.04.2014

Батыш Карадениз Университеттеринин Бирикмесинин алкагында түзүлгөн бир комиссия тарабынан “Эл Аралык Окуучуларды Кабыл Алуу Сынагы” өткөрүлөт. Ушуга байланыштуу Кастамону Университети, Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалалабад жана Каракол (Ыссык-Көл) шаарларында түзүлө турчу сынак борборлорунда аталган сынакты өткөрмөкчү. Тиешелүү сынак борборлорунда сынакка кире турчу талапкерлердин саны 30га жетпей калса, ошол шаарда сынак өткөрүлбөйт, талапкер тандаган экинчи сынак борборунда сынака кире алат. Чет мамлекеттердеги сынак борборлоруна жараша сынакка катышууу документтерди кабыл ала турчу координатор/уюмдардын тизмеси төмөндө көрсөтүлгөн.

Кастамону Университети тарабынан өткөрүлө турчу сынакта алынган балл, Батыш Карадениз Университеттеринин Бирикмесине кирген Бартын Универститети, Билежик Шейх Эдебали Университети, Болу Абант Иззет Байсал Университети, Чанкын Каратекин Университети, Дүзже Университети, Карабүн Университети, Кастамону Универститети, Кожаели Университети, Сакарья Университети, Зонгулдак Бюлент Эжевит Университети тарабынан кабыл алынат. Батыш Карадениз Университеттеринин Бирикмесине кирген башка Университеттерде бар болгон бөлүмдөрдө окууну каалаган окуучулар, 2014-жылдын 15 март-1 май арасында сынакка кирүү акысын координатор уюм/университетке төлөө шарты менен http://78.186.12.207/Register.aspxдарегинден онлайн түрдө сынакка кирүү үчүн каттала алышат. Катталгандардын санына жараша Чет Мамлекеттеги Сынак Борборлору 2014-жылдын 9-май күнү жарыяланат.

2014-жылдын 7-июнь күнү саат 10.30да Түрк, Англис жана Орус тилдеринде өтө турчу сынакта талапкерлерге тест түрүндө 4төн жообу бар 100 суроо суралат. Суроолор Математика(30), Логика (40),Физика(10), Химия (10), Биология(10) тармактарынан түзүлгөн.

Батыш Карадениз Университетттеринин Бирикмеси атынан Кастамону Университети тарабынан өткөрүлүшү пландаштырган Эл Аралык Окуучуларды Кабыл Алуу Сынагынын сынак борборлору төмөндө берилген:

Бишкек :Кыргыз-Түрк Манас Университети

Жалал-Абад :Экономика жана Ишкердүүлүк Университети, Кыргыз-Түрк Гуманитардык Илимдер Институту

Ош :Ош Мамлекеттик Унивеситети

Каракол :Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Кол Мамлекеттик Университети

Cengiz Kamil Fırat Чрезвычайный и Полномочный Посол
Понедельник - Пятницa

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Режим работы Консулького отдела Посольства с 09.00-12.00 часов
01.01.2020 01.01.2020 Новый Год
07.01.2020 Рождество Христово
23.02.2020 День защитника Отечества
08.03.2020 Всемирный женский день
21.03.2020 Народный праздник Нооруз
07.04.2020
01.05.2020 Праздник Труда
05.05.2020 День Конституции
09.05.2020 День Победы
24.05.2020 Орозо Айт
31.07.2020 Курман Айт
31.08.2020 День Независимости
29.10.2020 День провозглашения Республики Турция
07.11.2020 08.11.2020